Civil Szervezetek

 • Bűnmegelőző Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület

 • Szervezet vezetője:
 • Bontovics-Poliák Mária Márta
 • Cím:
 • 5674 Kétsoprony Dózsa Gy. u. 11.
 • Telefon:
 • +36 30 / 621 1161, +36 30 / 205 3176
 • Adószám:
 • 18372544-1-04
 • - Az egyesület 1993-ban alakult, bűnmegelőzés és vagyonvédelem céljából.
  - Az egyesület 2 db replica bvlgari watchesszemélygépkocsival és térfigyelőkamerával rendelkezik.
  - Éjszakai figyelőszolgálatot végzünk a rendőrséggel együttműködve.
  - Az idősek, nagycsaládosok, iskolások, óvodások KRESZ oktatásában résztveszünk.
  - Együttműködünk a helyi közintézményekkel, valamint a helyi vállalkozókkal.
  - Résztveszünk a kultúrális rendezvények biztosításában.
  - Együttműködünk a környező települések polgárőrségeivel.
  - Célunk a bűnözés megelőzése, a falu lakosságának vagyonvédelme.
  - Célunk az idősek segítése és személyes elbeszélgetés alapján felvilágosításuk a bűnmegelőzésről.
 • Guzsalyas Képzőművészeti Alapítvány

 • Szervezet vezetője:
 • Viczián Ilona
 • Cím:
 • 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 19.
 • Telefon:
 • +36 66 / 246 082
 • Adószám:
 • 19062640-1-04
 • Guzsalyas Képzőművészeti Alapítvány bemutatkozása:
  A Guzsalyas Képzőművészeti Alapítvány 1992-ben kezdte meg működését.
  Az Alapítvány célja: a nemzeti kulturális, tárgyi örökségünk, kézműves hagyományaink, népművészeti értékeink megőrzése, ápolása, illetve annak az ifjúság számára történő megismertetése, átadása. Olyan ifjúsági szabadidős, táborozási programok szervezése és vezetése, amely keretet biztosít a fenti szándék eléréséhez.
  A szakmai munkát művészekkel, műhelyvezetőkkel és ismerős önkéntes segítőkkel oldjuk meg. Az Alapítvány anyagi lehetőségeitől függően, alkalmanként népművészek meghívásával, újabb technikák bemutatására is sort kerítünk.

  1995-ben felépült a Guzsalyas Alkotóház, mely barátságos helyszínt biztosít a szakköri foglalkozásoknak.
  A helyi Önkormányzat segítségével korongozógépet és égetőkemencét vásároltunk, így a gyerekek betekintést nyerhetnek a fazekasmesterség rejtelmeibe, alkalmuk nyílik különböző technikák elsajátítására.
  A szakköri foglalkozások főbb tevékenységei: agyagozás, szövés, bőrművesség, nemezelés, festés-rajzolás, batikolás, gyöngyfűzés, csuhézás.
  A rendszeres programjaink részét képezi a népi játszóház programsorozat, mely negyedévente került megrendezésre.
  Témájában a játszóházak a népi ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódnak, melyekben felelevenítjük a helyi és népművészeti hagyományokat.
  Minden évben megrendezésre kerül a nyári komplex népművészeti tábor, melyre a megye más településeiről is érkeznek alkotni vágyók.
  A gyermekek munkáiból rendszeresen kiállítást szervezünk a helyi Művelődési Házban, de alkotóink rendszeresen részt vesznek a megyei és az országos kézműves pályázatokon.
  A programok résztvevői többségükben helyi gyermekek, óvodások, általános iskolások és helyi fiatalok.
 • Kétsoprony Iskolájáért Alapítvány

 • Szervezet vezetője:
 • Fekete Imréné (elnök), Kovács Béláné (titkár),
 • Cím:
 • Kétsoprony, Dózsa György út 18-20.
 • Telefon:
 • +36 66 / 246 077
 • Adószám:
 • 18384370-1-04
 • Kétsoprony Iskolájáért Alapítvány

  Az alapítvány székhelye: Kétsoprony, Dózsa György út 18-20.
  Adószáma: 18384370-1-04
  Tel: +36 66 / 246 077
  Az alapítványi kuratórium tagjai:
  Fekete Imréné (elnök), Kovács Béláné(titkár), Petrovszki Pálné, Farkas Andrásné,
  Kovács Sándorné
  Jogállása szerint az alapítvány 2001 óta tevékenykedő közhasznú szervezet.
  Tevékenységi körei:
  • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • Kulturális tevékenység, kulturális örökség óvása
  • Sport
  • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúság érdekképviselet
  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel (kiemelten a szlovák nemzeti és etnikai kisebbségekkel), valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

  Célja:
  Erősíteni az iskola „Alma Mater” jellegét, emelni az oktatás színvonalát azáltal, hogy minden tanítási év végén megjutalmazza azokat, aki(k):
  • Az adott iskolai év végén a legkiemelkedőbb tanulmányi, kulturális, vagy sportteljesítményt nyújtott(ak) – országos versenyeken öregbítik az iskola jó hírnevét
  • Felkészítőiket
  • Azt a végzős, - ált.iskolai tanulmányait az adott iskolai évben befejező 8.o.tanulót(kat) - , aki(k) a nyolc év alatt minden év végén kitűnő minősítésű bizonyítványt szerzett
  • A végzős tanuló(k) szüleit, aki(k)a 8 év folyamán tevékeny részesei voltak az iskolai szabadidős programok szervezésének,lebonyolításának, javaslataikkal segítették az iskolai munkát

  Az alapítvány nyitott: az, aki egyetért az alapítvány céljaival, az alapító okiratban meghatározottakat elfogadja, az alapítványt anyagilag támogatja, támogatóként csatlakozhat.

  Iskolai, óvodai programok, rendezvények, melyeket támogatunk minden évben rendszeresen:

  Kirándulások, táborozások; farsang; gyermeknap; néptánc tábor; udvari játékok bővítése; házi, körzeti, megyei, országos tanulmányi, kulturális sportversenyek nevezési díjai, díjazása; tantermi játékok bővítése; könyvek, könyvjutalmak; bábszínházi,színházi előadások; kiállítások látogatása; eszköz, anyag vásárlása.
 • Kétsopronyi „Horenka” Szlovák Hagyományőrző Egyesület

 • Szervezet vezetője:
 • Zelenyánszki Jánosné
 • Cím:
 • 5674 Kétsoprony, Ady E. u. 3.
 • Telefon:
 • +36 66 / 246 134
 • Adószám:
 • 18033995-1-04
 • A kétsopronyi „Horenka” Szlovák Hagyományőrző Népdalkör 2002-ben alakult. Tagjai 2010. május 3-i közgyűlésén elhatározták, hogy egyesületet hoznak létre.

  A Békés Megyei Bíróság a Kétsopronyi „Horenka” Szlovák Hagyományőrző Egyesületet (5674. Kétsoprony, Ady E. u. 3.) 2010.06. 03. napján 2914 szám alatt társadalmi szervezetté nyilvánította.

  Az Egyesületnek jelenleg 35 tagja van, mindannyian nyugdíjasok. Kórustagok száma: 22 fő, 14 fő pártoló tag. 4 általános iskolás lány a citera-együttes tagja.

  Az egyesület
  Horenka Népdalkörének vezetője: Majernyik Istvánné
  Rosička Citera-együttesének vezetője: Bíró Béla.

  Célja: elsődlegesen a szlovák kisebbséghez tartozók szabadidejének megszervezése, oktatási és kulturális programok szervezése, hagyományőrzés.
  A népdalok válogatásánál csak „tiszta forrásból merítünk” .

  Az elmúlt 10 év eredményei:
  Horenka Népdalkör:
  2004-ben Ezüst Szlovák Pacsirta,
  2006-2008 -2010-ben Arany Szlovák Pacsirta minősítés.
  2010-ben Arany minősítés a KÓTA által meghirdetett minősítőn
  2011-ben Arany Páva díjra minősültünk.

  Rosička Citeraegyüttes:
  2010-ben Arany Szlovák Pacsirta minősítés
  2010-ben Ezüst minősítés a KÓTA által meghirdetett minősítőn
  2011-ben Arany minősítés.
 • Kétsopronyi Rákóczi Sportegyesület

 • Szervezet vezetője:
 • Laurinyecz János
 • Cím:
 • 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 22.
 • Telefon:
 • +36 66 / 246 082
 • Adószám:
 • 19977056-1-04
 • Kétsopronyi Rákóczi Sportegyesület bemutatkozása:
  A Kétsopronyi Rákóczi Sportegyesület elsődlegesen Kétsoprony község lakossága rendszeres sportolási tevékenysége biztosítása céljából jött létre, célja a tömegsport népszerűsítése, a versenyszerű sportolás biztosítása, a sport szeretetére történő nevelés és a közösségi élet kibontakoztatása.
  Tevékenységei az alábbi területekre terjed ki:
  - szabadidős sporttevékenységek
  - labdarúgó szakosztály működtetése
  - kézilabda szakosztály működtetése
  - tömegsport rendezvények szervezése
  - amatőr sportversenyek szervezése és lebonyolítása
  - nyári sporttábor szervezése
  Az amatőr sportversenyek szervezésére és lebonyolítására minden évben sor kerül, melyek közül kiemelném a Május 1. kupa, Kispályás labdarúgó bajnokságot, illetve a strandröplabda bajnokságot.
  A tömegsport kategória egyik kiemelt programja az évek óta megrendezésre kerülő augusztus 20-i falufutás, melynek résztvevői száma évről évre növekszik és más településekről is rendszeresen érkeznek e sportág kedvelői.
  A nyári sporttábor megszervezése és lebonyolítása az éves programok részét képezi. A sporttábor résztvevői többnyire a helyi gyermekek és fiatalok, de a megye más településeiről is érkeznek sportolni vágyók.
 • Mozgáskorlátozottak Egyesületének Helyi Csoportja

 • Szervezet vezetője:
 • Somogyi Jánosné (Telekgerendás) Helyi csoportvezető: Laurinyecz János
 • Cím:
 • 5674 Kétsoprony Dózsa Gy. u. 3/1.
 • Telefon:
 • +36 66 / 246 121
 • Mozgáskorlátozottak Egyesületének Helyi Csoportjának bemutatkozása:
  Szervezetünk a telekgerendási csoporttal együtt működik. Az egyesülettel kapcsolatos pénzügyi- adminisztrációs feladatokat is ott végzik, melyhez a helyi segítséget Laurinyecz János csoportvezető adja.
  Az egyesület éves program szerint működik. A taggyűléseket az "Idősek Klubjában" tartjuk Kétsoprony Ady u. 3. szám alatt.
  Programjaink között szerepelnek: orvos-beteg találkozó, segédeszköz bemutató évi 2 alkalommal, illetve kirándulások, fürdőzés, közös vacsora, ünnepek megtartása.
  Tagsági létszámunk változó, 50-60 fő.
  Célunk: az egészségkárosodott emberek segítése, érdekeik védelme.
  Támogatást mindkét Önkormányzattól kapunk.
 • Nagycsaládosok Kétsopronyi Egyesülete

 • Szervezet vezetője:
 • Péterné Novák Krisztina
 • Cím:
 • 5674 Kétsoprony Dózsa Gy. u. 22.
 • Telefon:
 • +36 70 / 431 7580
 • Adószám:
 • 18372829-1-04
 • Nagycsaládosok Kétsopronyi Egyesületének bemutatkozása:
  Egyesületünk 1994-ben alakult, 1998-tól közhasznú.
  Célunk: A nagycsaládosok érdekképviselete.
  A jövő nemzedékének közösségi és nemzeti tudat kialakítása, fejlesztése. A nagycsaládosok anyagi megbecsüléséért, kulturális felemelkedéséért történő kiállás.

  Jelenleg 53 tagcsaládunk van, 257 fő.

  Képzéseken, találkozókon veszünk részt, ahol ismerkedünk, tapasztalatokat cserélünk régiós, országos egyesületek képviselőivel.

  Évente visszatérő rendszeres programokat szervezünk a családjaink minden korosztálya számára.
 • Vöröskereszt Helyi Alapszervezete

 • Szervezet vezetője:
 • Petrovszkiné Czepó Judit
 • Cím:
 • 5674 Kétsoprony Dózsa Gy. u. 11.
 • Telefon:
 • +36 70 / 701 5131
 • A Vöröskereszt Helyi Alapszervezetének bemutatkozása:
  Tagságunk létszáma változó, kb.: 60-70 fő, nagyrészt a véradók számától függ, de szépszámmal akadnak pártoló tagok is.
  Fő feladatunk az évi 3 alkalommal megrendezewndő véradás megszervezése, melyre szívesen jönnek afiatalok illetve a közép korosztály tagjai. Az egyes véradások részvételi aránya a többi szomszédos településhez viszonyítva magas, melyet a Békéscsaba Városi Vöröskereszt is többször méltatott.
  Ezen túlmenően részt vállalunk segély adományok gyűjtésében, kiosztásában is.
  A többszörös véradók jutalmazása, kitüntetése 2-3 évente történik. Ezt az Önkormányzattól és a Vöröskereszttől kapott támogatásból igyekszünk méltó módon megünnepelni.